English 前往舊網站

輔導諮商

子曰:「君子有九思:視思明,聽思聰,色思溫,貌思恭,
言思忠,事思敬,疑思問,忿思難,見得思義。」
                                                                                           論語‧季氏第十六 
 
我是誰?我是如何成為現在的「自己」?又該如何知道「自己」的樣子?其實,每個自我都想是一本書,充滿著我們過去累積下來的內容,我們可以隨時讀取,也能任意增添新的章節。

網站地圖

+ 展開 - 關閉
家長專區登入

換下一張